Mayıs 5, 2021 0

1924 Anayasası (20 Nisan 1924)

Yazar: inkilap

20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen 1924 Anayasası, Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında bir geçiştir. Türk İnkılabının hukuki…

Mart 4, 2021 0

Atatürk İnkılabının İlkeleri

Yazar: inkilap

Atatürk İnkılabı, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ötesine geçmek için toplumdaki çağın gerisinde kalan bütün kurum ve kuralları ortadan kaldırarak…

Mart 4, 2021 0

İnkılapçılık İlkesi

Yazar: inkilap

Atatürk İnkılabının amacı çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak ve bununda üzerine çıkmaktır. Bunu başarabilmek akla, bilme ve fenne dayanan sürekli ilerlemeye…

Mart 4, 2021 0

Laiklik İlkesi

Yazar: inkilap

Laik Latince laicus kökünden Batı dillerine geçmiş olan bir kelimedir. Kelime anlamı bakımından laik, ruhani olmayan demektir. Kavramsal anlamı bakımından…