Mart 4, 2021 0

Atatürk İnkılabının İlkeleri

Yazar: inkilap

Atatürk İnkılabı, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ötesine geçmek için toplumdaki çağın gerisinde kalan bütün kurum ve kuralları ortadan kaldırarak…

Mart 4, 2021 0

İnkılapçılık İlkesi

Yazar: inkilap

Atatürk İnkılabının amacı çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak ve bununda üzerine çıkmaktır. Bunu başarabilmek akla, bilme ve fenne dayanan sürekli ilerlemeye…

Mart 4, 2021 0

Laiklik İlkesi

Yazar: inkilap

Laik Latince laicus kökünden Batı dillerine geçmiş olan bir kelimedir. Kelime anlamı bakımından laik, ruhani olmayan demektir. Kavramsal anlamı bakımından…

Mart 4, 2021 0

Devletçilik İlkesi

Yazar: inkilap

Osmanlı Devleti Batıda gerçekleşen Sanayi Devrimi’ne karşı kayıtsız kalmış ve ekonomik açıdan gelişmemişti. Osmanlı Devletinin ekonomik mirasını devralan Türkiye Cumhuriyeti…

Mart 4, 2021 0

Halkçılık İlkesi

Yazar: inkilap

Halk, bir ülkede yaşayan, bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı, kendini o ülkenin kaderine bağlamış insanlardan oluşan bir bütündür. Atatürk’ün halkçılık…

Mart 4, 2021 0

Milliyetçilik İlkesi

Yazar: inkilap

Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Millet olma…

Mart 4, 2021 0

Cumhuriyetçilik İlkesi

Yazar: inkilap

Cumhuriyetçilik İlkesi Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. Cumhuriyeti diğer yönetim biçimlerinden ayıran temel fark, bu yönetim biçiminde egemenlik hakkının tek bir…