Atatürk İnkılabının İlkeleri

Atatürk İnkılabının İlkeleri

Mart 4, 2021 0 Yazar: inkilap

Atatürk İnkılabı, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ötesine geçmek için toplumdaki çağın gerisinde kalan bütün kurum ve kuralları ortadan kaldırarak yerine çağın gereklerine ve Türk toplumunun yapısına uygun kurum ve kuralları oluşturmayı amaçlar.

Atatürk ilkeleri Türk İnkılabının temel dayanaklarıdır. Atatürk İnkılabının dayandığı temel ilkeler Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılıktır.

1924 Anayasası’nda 5 Şubat 1937 yılında yapılan bir değişiklikle Anayasanın 2. maddesine “Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçı’ dır”. ifadesi eklenmiştir.

Atatürk İnkılabının İlkeleri