Mayıs 5, 2021 0

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Yazar: inkilap

Milletvekilleri arasında saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı sonucunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Halk Fırkası içinde en fazla karşı…

Mayıs 5, 2021 0

1924 Anayasası (20 Nisan 1924)

Yazar: inkilap

20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen 1924 Anayasası, Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında bir geçiştir. Türk İnkılabının hukuki…