Islahat Nedir, Islahat Ne Demek?

Islahat kelimesi de, Arapça salâh kökünden gelir. Aynı kökten türeyen ıslah = ise, iyileştirme, düzeltme, eksikleri giderme anlamlarında kullanılmaktadır. Islah…

Askeri Darbe veya Hükümet Darbesi Nedir?

Askeri darbelerle, ihtilal karıştırılmamalıdır. Askeri darbe kısa süreli fiili durumdur. Genellikle, sosyal düzen içinde aksayanı değiştirmek yerine, aksaklığı doğuran sebepleri…

İhtilal Nedir, İhtilal Ne Demek?

İhtilal; Arapça, hal’ kökünden türemiştir. İhtilal, bir devletin var olan siyasi düzenini ortadan kaldırmak için, hukuk kurallarına başvurmadan, zor kullanarak…

Devrim Nedir, Devrim Ne Demek?

Devrim; Halk hareketi şeklinde mevcut düzeni zor kullanarak yıkmayı ve sonra da yıkılan düzen yerine yeni kurulan düzeni de ifade…

Türk Siyasal Hayatı’na Dair Sorular

Türk siyasal hayatı hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için en iyi çalışma yöntemlerinden birisi olan soru-cevap yöntemini kullanabiliriz. Şimdi,…

Saltanatın Kaldırılması

Yeni Türk Devleti’nin siyasal yapısını sağlamlaştıracak ilk adım, Saltanatın kaldırılması olacaktı. Bu ilk adımın atılması kolay değildi. Türk Ulusu tarih…

II. Mahmut Dönemi (1808–1839)

Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim’in yerine padişah olan IV. Mustafa’yı karşı bir darbeyle tahttan indirerek II. Mahmut’u tahta geçirdi. Osmanlı…

III. Selim Dönemi (1789–1807)

Osmanlı Devleti’nde değişim ve yenileşmenin önemli bir zaman dilimini kapsayan III. Selim Dönemi, Lale Devri’nde işaret veren Batılılaşma hareketinin ciddi…

Lale Devri (1718–1730)

Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma yönünde ilk adımların atıldığı Lale Devri, adını dönemin yaşama biçimini simgeleyen Lale çiçeğinden almıştır. Lale Devri’ne damgasını…