Kategori: Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.

Mart 4, 2021 0

Atatürk İnkılabının İlkeleri

Yazar: inkilap

Atatürk İnkılabı, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ötesine geçmek için toplumdaki çağın gerisinde kalan bütün kurum ve kuralları ortadan kaldırarak…

Mart 4, 2021 0

İnkılapçılık İlkesi

Yazar: inkilap

Atatürk İnkılabının amacı çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak ve bununda üzerine çıkmaktır. Bunu başarabilmek akla, bilme ve fenne dayanan sürekli ilerlemeye…

Mart 4, 2021 0

Laiklik İlkesi

Yazar: inkilap

Laik Latince laicus kökünden Batı dillerine geçmiş olan bir kelimedir. Kelime anlamı bakımından laik, ruhani olmayan demektir. Kavramsal anlamı bakımından…

Mart 4, 2021 0

Devletçilik İlkesi

Yazar: inkilap

Osmanlı Devleti Batıda gerçekleşen Sanayi Devrimi’ne karşı kayıtsız kalmış ve ekonomik açıdan gelişmemişti. Osmanlı Devletinin ekonomik mirasını devralan Türkiye Cumhuriyeti…

Mart 4, 2021 0

Halkçılık İlkesi

Yazar: inkilap

Halk, bir ülkede yaşayan, bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı, kendini o ülkenin kaderine bağlamış insanlardan oluşan bir bütündür. Atatürk’ün halkçılık…

Mart 4, 2021 0

Milliyetçilik İlkesi

Yazar: inkilap

Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Millet olma…

Mart 4, 2021 0

Cumhuriyetçilik İlkesi

Yazar: inkilap

Cumhuriyetçilik İlkesi Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. Cumhuriyeti diğer yönetim biçimlerinden ayıran temel fark, bu yönetim biçiminde egemenlik hakkının tek bir…