İnkılapçılık İlkesi Tanımı ve Özellikleri

İnkılapçılık İlkesi Tanımı ve Özellikleri

Ekim 29, 2018 0 Yazar: inkilap

Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denmektedir.

Atatürkçü düşüncede de inkılap düşüncesi, böyle karşılık bulmuştur. Buna bağlı olarak Atatürkçü düşüncede inkılapçılık ilkesi Türk toplumunu çağın gerisinde bırakan kurumları ortadan kaldırmak veya bu kurumları yeni gelişmelere uygun hâle getirmektir.

İnkılapçılık

İnkılapçılık

İnkılapçılık ilkesi çağdaşlaşmayı sağlayan güçtür. Millî Mücadele’de kazanılan başarının ardından Atatürk, Türk toplumuna bir dinamizm kazandırmak, toplumu çağdaş düzeye eriştirmek için inkılapçı bir tutum benimsemiştir. Atatürk bu düşüncesini şöyle dile getirmiştir: “Cumhuriyetçilik ve toplumsal inkılap, laiklik ve yenilikseverlik Türk’ün öz malı ve özelliği haline geldiğini görmek, benim için büyük bir bahtiyarlık olacaktır. Onun meydana gelişi çok yaklaşmıştır.” Bu düşünce doğrultusunda Atatürk inkılapları çerçevesinde yapılan her yenilik hareketi, Atatürkçü düşüncenin inkılapçılık ilkesi kapsamında değerlendirilir.

İnkılapçılık ilkesinin uygulanması, Cumhuriyet’in ilk yıllarında aydın bir nesil oluşmasına zemin hazırlamıştır. Gerçekçi bir temele oturtulan inkılapçılık anlayışı Türk milletinin gerçeklerini ve değerlerini göz önünde bulundurduğundan dolayı, toplumsal hayatta yıkıcı değil yapıcı bir etki oluşturmuştur.

İnkılapçılık ilkesinin varlığı aynı zamanda Atatürkçü düşüncenin dinamik bir öğreti olmasını sağlamış, onun güncel sorunları çözme kabiliyetini öne çıkarmıştır. Milletçe maddi ve manevi varlığımızın yükseltilmesi Türk devletinin dinamik idealidir. Çünkü amaç, sadece yapılan inkılapları korumak değildir. Daima çağdaş medeniyetin getirdiklerinin üstüne çıkmaktır. Bunlar sürekli olarak yeni atılımları gerekli ve zorunlu kılar. Bu atılımların kaynağı ise inkılapçılık anlayışıdır.

Bu sebeple Türk inkılabını Atatürk şu şekilde ifade etmektedir “Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet bu bunları başarmak için arasız inkılaplar.”

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Mustafa Kemal ATATÜRK