Mart 26, 2018 0

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Yazar: inkilap

Fransız İhtilalinden sonra milliyet fikirlerinin Osmanlı gayr-i müslim tebaası arasında da yayılması, onların Müslümanlara nazaran daha müreffeh bir hayat seviyesine…

Mart 26, 2018 0

Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Yazar: inkilap

Mavri Mira Cemiyeti İstanbul’da Rum Patrikhanesi’nde ve patrik vekilinin başkanlığında kurulmuştur. Görevi, çeteler kurarak Yunan Kuvvetlerinin işini kolaylaştırmaktı. Doğrudan doğruya…

Mart 26, 2018 0

Islahat Fermanı ( 18 Şubat 1856 )

Yazar: inkilap

Islahat Fermanı da tıpkı Tanzimat Fermanı gibi Sultan Abdülmecid’in saltanat yıllarında ilan edilmiştir. Bu Ferman 1854 Kırım Savaşı sırasında Rusya’ya…

Mart 26, 2018 0

Tanzimat Fermanı ( 3 Kasım 1839 )

Yazar: inkilap

Tanzimat Fermanı Sultan Abdülmecid’in tahta geçişinin beşinci ayında ilan edilerek yürürlüğe konulmuştur. Bu dönemde Avrupa’da 1830 ihtilalleri ile Fransa tekrar…