Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Mart 26, 2018 0 Yazar: inkilap

Mavri Mira Cemiyeti

İstanbul’da Rum Patrikhanesi’nde ve patrik vekilinin başkanlığında kurulmuştur. Görevi, çeteler kurarak Yunan Kuvvetlerinin işini kolaylaştırmaktı. Doğrudan doğruya Yunanistan Başbakanı Venizelos’tan direktif alan örgüt, Yunan hükümetinin yaptığı yardımlarla büyük bir sermayeye sahip olmuştur. Bu cemiyete tepki olarak Trakya- Paşa eli Cemiyeti kurulacaktır.

Pontus Rum Cemiyeti

1814 yılında Balkanlardaki Rumların bağımsızlığı için çalışan Etnik-i Eterya adlı cemiyetin bir uzantısıdır. Trabzon, Samsun, Merzifon ve diğer Kuzey Anadolu illerinde ve ilçelerinde faaliyet göstermiştir. 1461 yılında yıkılan Trabzon Rum Pontus Devleti’ni kurmak emelindeydiler. Patrikhaneye bağlı olarak çalışıyordu.

Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri

Ermenilerin kurduğu bu cemiyet Ermeni patriği Zaven Efendi himayesinde çalışıyordu. Doğu Anadolu ve Çukurova Bölgeleri faaliyet alanlarıydı.

Kürt Teali Cemiyeti

Wilson ilkelerinden yararlanarak, ayrı bir kavim olarak gördüğü Kürtlerin, Doğu’da bir Kürdistan oluşturmak emeline hizmet ediyordu. Kurucusu Seyyid Abdülkadir’dir. İngiltere’nin desteği il kurulmuştur.

Wilson Prensipleri Cemiyeti

Türk Milleti’nin bir daha toparlanamayacağını düşünen bir kısım Türk aydınlarının kurduğu dernektir. Amerikan mandasını savunmaktadırlar. Halide Edip Hanım, Celâlettin Muhtar, Refik Halit üyelerinden bazılarıdır.