Kategori: Genel

Genel İnkılap Tarihi konuları hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.

Islahat Nedir, Islahat Ne Demek?

Islahat kelimesi de, Arapça salâh kökünden gelir. Aynı kökten türeyen ıslah = ise, iyileştirme, düzeltme, eksikleri giderme anlamlarında kullanılmaktadır. Islah…

Askeri Darbe veya Hükümet Darbesi Nedir?

Askeri darbelerle, ihtilal karıştırılmamalıdır. Askeri darbe kısa süreli fiili durumdur. Genellikle, sosyal düzen içinde aksayanı değiştirmek yerine, aksaklığı doğuran sebepleri…

İhtilal Nedir, İhtilal Ne Demek?

İhtilal; Arapça, hal’ kökünden türemiştir. İhtilal, bir devletin var olan siyasi düzenini ortadan kaldırmak için, hukuk kurallarına başvurmadan, zor kullanarak…

Devrim Nedir, Devrim Ne Demek?

Devrim; Halk hareketi şeklinde mevcut düzeni zor kullanarak yıkmayı ve sonra da yıkılan düzen yerine yeni kurulan düzeni de ifade…

Türk Siyasal Hayatı’na Dair Sorular

Türk siyasal hayatı hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için en iyi çalışma yöntemlerinden birisi olan soru-cevap yöntemini kullanabiliriz. Şimdi,…

Devrim Nedir?

Devrimin “devirmek”ten geldiğini iddia edenler vardır. Halk hareketi şeklinde mevcut düzeni zor kullanarak yıkmayı ve sonra da yıkılan düzen yerine…

Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Mavri Mira Cemiyeti İstanbul’da Rum Patrikhanesi’nde ve patrik vekilinin başkanlığında kurulmuştur. Görevi, çeteler kurarak Yunan Kuvvetlerinin işini kolaylaştırmaktı. Doğrudan doğruya…

Islahat Fermanı ( 18 Şubat 1856 )

Islahat Fermanı da tıpkı Tanzimat Fermanı gibi Sultan Abdülmecid’in saltanat yıllarında ilan edilmiştir. Bu Ferman 1854 Kırım Savaşı sırasında Rusya’ya…