İnkılap Nedir, İnkılap Gerçekleşme Aşamaları

İnkılap Nedir, İnkılap Gerçekleşme Aşamaları

Mayıs 19, 2020 0 Yazar: inkilap

İnkılap; Arapça klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir.

İnkılaplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik anlam olarak değiştirmeyi ifade eder.

İnkılap, evrim veya tekâmül (évolution) ve ıslahattan farklıdır. İnkılap, hükumet darbesinden de farklı anlamlar ifade eder.

İnkılap Gerçekleşme Aşamaları

İnkılap üç aşamada gerçekleşir:

  1. Birinci aşamayı oluşturan fikrî cephe, cemiyette değişiklik fikrinin, yeni fikir tohumlarının atıldığı ve geliştirildiği evredir.
  2. İkinci aşama, hazırlık aşamasının tamamlanmasından sonra gelir ve aksiyon dönemidir. Basit şekilde bir ihtilâli ifade eder.
  3. Üçüncü aşama da yıkılan, bozulan düzenin yerine bir yenisini kurma aşamasıdır. İşte bu yeniden kurma ile inkılâp başarılmış olur.

Kaynak: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları / Öğr. Gör. Ali YAYLA https://web.itu.edu.tr/~yayla/atailke.pdf