İhtilal Nedir, İhtilal Ne Demek?

İhtilal Nedir, İhtilal Ne Demek?

İhtilal; Arapça, hal’ kökünden türemiştir. İhtilal, bir devletin var olan siyasi düzenini ortadan kaldırmak için, hukuk kurallarına başvurmadan, zor kullanarak yapılan geniş bir harekettir.

Genellikle, halk arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik dengesizliklerin büyümesi sonucunda meydana gelir. İhtilal, inkılabın eylem safhasıdır. İhtilallerin ardından inkılaplar gelir.

İhtilaller kısa süreli ve çok hızlı bir gelişim gösterir. İhtilalin başarısı, sonucunda ortaya konan inkılapların başarısıyla doğru orantılıdır.

İhtilallere örnek olarak, 1789 Fransız ve 1917 Bolşevik İhtilali’ni gösterebiliriz.

Kaynak:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları Öğr. Gör. Ali YAYLA

https://web.itu.edu.tr/~yayla/atailke.pdf