İhtilal Nedir, İhtilal Ne Demek?

İhtilal Nedir, İhtilal Ne Demek?

Mayıs 19, 2020 0 Yazar: inkilap

İhtilal; Arapça, hal’ kökünden türemiştir. İhtilal, bir devletin var olan siyasi düzenini ortadan kaldırmak için, hukuk kurallarına başvurmadan, zor kullanarak yapılan geniş bir harekettir.

Genellikle, halk arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik dengesizliklerin büyümesi sonucunda meydana gelir. İhtilal, inkılabın eylem safhasıdır. İhtilallerin ardından inkılaplar gelir.

İhtilaller kısa süreli ve çok hızlı bir gelişim gösterir. İhtilalin başarısı, sonucunda ortaya konan inkılapların başarısıyla doğru orantılıdır.

İhtilallere örnek olarak, 1789 Fransız ve 1917 Bolşevik İhtilali’ni gösterebiliriz.

İhtilal Sözlük Anlamı

İhtilal kelimesinin sözlük manası olarak Oxford Language sözlük hizmetinde; birinci tanım olarak “bir devletin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını kökünden değiştirmek ereğiyle girişilen silahlı halk hareketi” belirtilmiştir. İkinci tanım olarak ise; “kökten ve tümden değişim” tanımı kullanılmıştır.

Türk Dil Kurumu’nun sunduğu güncel Türkçe sözlük hizmetinde de ihtilal kelimesi için 3 farklı tanım yer almaktadır.

Güncel Türkçe Sözlükte yer alan ihtilal tanımları:

  1. Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim. (isim)
  2. Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık. (isim)
  3. Köklü değişim. (isim)

Kaynak:

  1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları Öğr. Gör. Ali YAYLA https://web.itu.edu.tr/~yayla/atailke.pdf
  2. Google ihtilal nedir sorgusu sonucunda Oxford Language sözlük hizmeti.
  3. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük ihtilal sorgusu.