Askeri Darbe veya Hükümet Darbesi Nedir?

Askeri Darbe veya Hükümet Darbesi Nedir?

Mayıs 19, 2020 0 Yazar: inkilap

Askeri darbelerle, ihtilal karıştırılmamalıdır. Askeri darbe kısa süreli fiili durumdur.

Genellikle, sosyal düzen içinde aksayanı değiştirmek yerine, aksaklığı doğuran sebepleri ortadan kaldırmak için yapılır.

Türkiye için askeri darbelere örnekler vermek gerekirse, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 tarihinde rejimin tehlikeye düştüğünü iddia eden askeri yetkililer, amacı “cumhuriyeti koruma ve kollama” şeklinde özetlenebilecek olan darbeler yaptılar. Bu darbelerin ardından yeni inkılaplar yapılmak yerine, var olan inkılapların işlerliğine kavuşması için çaba gösterildi ve gösterilen bu çabaların sonuç verdiğine inanıldığı yerde de yeniden çok partili demokratik düzene geçiş sağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen askeri darbeler, özellikle geri kalmış Afrika devletlerindeki askeri darbelerden farklıdır. Orada amaç diktatörlük oluşturmak olarak görülürken, Türkiye’de her defasında demokrasiye yeniden dönüş sağlanabilmiştir.

Kaynak: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları Öğr. Gör. Ali YAYLA

https://web.itu.edu.tr/~yayla/atailke.pdf