Türk Siyasal Hayatı’na Dair Sorular 2

Türk Siyasal Hayatı’na Dair Sorular 2

Nisan 22, 2020 0 Yazar: inkilap

Türk siyasal hayatı hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için en iyi çalışma yöntemlerinden birisi olan soru-cevap yöntemini kullanabiliriz.

Şimdi, Türk siyasal hayatı konusunda cevapları merak edilebilecek bir kaç soruyu cevaplandıralım.,

Türk Siyasal Hayatı Soruları

Soru: Demokrat Parti’den ihraç edilen ve istifa eden milletvekillerinin 20 Aralık 1955’te kurduğu siyasi partinin adı nedir?

Cevap: Hürriyet Partisi

Soru: 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleşen bir olay yazınız?

Cevap: Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması

Soru: 27 Mayıs 1960 askerli darbesinin ardından kurulan askeri yönetim döneminde yaşanan “147’ler Olayı” ne ile ilgilidir?

Cevap: 147 Öğretim üyesinin üniversiteyle ilişkisinin kesilmesi

Soru: 21 Kasım 1924 tarihinde İsmet Paşa’nın hükümetin istifasını sunmasından sonra başbakanlık görevini kim üstlenmiştir?

Cevap: Fethi Okyar

Soru: 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili doğru bir ifade yazınız?

Cevap: Başkanlığını Ali Fuat Cebesoy yaptı.

Soru: 1945 yılı Bütçe Kanunu Meclis’de görüşülürken hükümeti ve ülkenin ekonomik durumunu şiddetle eleştirerek bütçeye ret oyu veren milletvekillerinden bir kaçını yazınız?

Cevap:

  • Celal Bayar
  • Adnan Menderes
  • Emin Sazak
  • Refik Koraltan

Soru: Hürriyetin İlanı olarak adlandırılan olay nedir?

Cevap: 1908’de Anayasa’nın yeniden yürürlüğe konulması

Soru: Mustafa Kemal Paşa, 19 Ocak’ta İzmit’te halkla doğrudan yaptığı görüşmede, ülkedeki sınıfları tek tek ele alarak Halk Fırkası’nın kuruluşuna temel oluşturan anlayışı daha ayrıntılı olarak ifade etmiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın bu konuşmasında ortaya koyduğu görüşler ve izlediği mantık zinciri içerisinde ne yer almaz?

Cevap: Parti, sadece okur yazarlığı olan elit kitleleri hedef alacaktır.

Soru: 1924 Anayasası’nın ilk halinde seçme yaşı kaç olarak belirlenmiştir?

Cevap: 18 yaşı seçme yaşı olarak belirlenmiştir.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi kronolojik olarak en son gerçekleşmiştir?

  • Londro Konferansı
  • Mondros Ateşkes Antlaşması
  • Mudanya Ateşkes Antlaşması
  • Sevr Antlaşması
  • Lozan Barış Antlaşması

Cevap: Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Yukarıda Türk Siyasal Hayatı’na dair bir kaç soruya değindik. Soruların cevaplarını titizlik ile hazırladık ancak her insan hata yapabilir.

Türk Siyasal Hayatı’na dair hazırladığımız soruların cevaplarında yanlış varsa veya başka sorularda siz sormak isterseniz lütfen bu makaleye yorum yapınız.