Türk Siyasal Hayatı’na Dair Sorular

Türk Siyasal Hayatı’na Dair Sorular

Nisan 22, 2020 0 Yazar: inkilap

Türk siyasal hayatı hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için en iyi çalışma yöntemlerinden birisi olan soru-cevap yöntemini kullanabiliriz.

Şimdi, Türk siyasal hayatı konusunda cevapları merak edilebilecek bir kaç soruyu cevaplandıralım.,

Türk Siyasal Hayatı Soruları

Soru: İstanbul’un işgal edilmesi ve Meclis’in dağıtılmasının en önemli sonuçlarından birisi nedir?

Cevap: Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti’nin tüzüğün 4. maddesi gereğince ülke yönetimini üstlenmesi

Soru: Balkan Savaşları’nda Osmanlı’ya savaş açan devletler hangileridir?

Cevap: Bulgaristan – Sırbistan – Yunanistan – Karadağ

Soru: 1955 Yılında kurulan ve 1979 yılında varlığı sona eren güvenlik ve savunma örgütü CENTO’nun üyeleri kimlerdir?

Cevap: Türkiye – Pakistan – İran – Irak

Soru: 1982 Anayasası’nda 2017 yılında yapılan değişiklikler arasında nelerdir?

Cevap:

 • Milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürülmesi
 • Milletvekili sayısının 600’e çıkarılması
 • TBMM seçimlerinin beş yıl olarak düzenlenmesi
 • Bakanlar Kurulu’nun kaldırılması

Soru: Kanun-i Esasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ya da aşağıdaki ifade yanlış mıdır?

Cevap: Kanun-i Esasi’yi II. Mahmud ilan etmiştir. (Bu ifade yanlıştır)

Soru: İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleşen gelişmeler nelerdir?

Cevap:

 • Toprak Mahsulleri Kanunu
 • Hatay’ın Türkiye’ye katılması
 • Varlık Vergisi getirilmesi
 • Milli Korunma Kanunu’nun çıkarılması

Soru: 1930’lu yıllarda kendisini feshederek kapanan kuruluşlar nelerdir?

Cevap:

 • Talebe Birliği
 • Türk Mason Locaları
 • Türk Ocakları
 • Türk Kadınlar Birliği

Ek bilgi: İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi’nin 24. maddesine göre Erzurum, Van, Elazığ, Bitlis, Diyarbakır ve Sivas vilayetlerinde karışıklık çıkması durumunda bu bölgelerin herhangi bir bölümü işgal edilecektir.

Soru: Mustafa Kemal Paşa 1923 yılında Wiener Neue Freie Presse muhabirine verdiği bir demeçte 1921 Anayasası’nın ilk iki maddesini hatırlatarak bu iki maddenin hangi kavramla özetlenebileceğini ifade etmiştir?

Cevap: Cumhuriyet

Soru: 1950’li yıllarda yapılan seçimlerle ilgili doğru bir ifade yazınız?

Cevap: Orantısızlık endeksi değeri yüksek seviyelerde seyretmiştir.

Yukarıda Türk Siyasal Hayatı’na dair bir kaç soruya değindik. Soruların cevaplarını titizlik ile hazırladık ancak her insan hata yapabilir.

Türk Siyasal Hayatı’na dair hazırladığımız soruların cevaplarında yanlış varsa veya başka sorularda siz sormak isterseniz lütfen bu makaleye yorum yapınız.