1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921)

1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921)

Mayıs 5, 2021 0 Yazar: inkilap

20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bir başka deyişle 1921 Anayasası milli egemenliği yansıtan ilk siyasi belgedir.

Teşkılat-ı esasiye kanunu, olağan üstü bir durum için hazırlandığından dolayı geniş kapsamlı değildir. Temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Özellikleri

 • Olağan üstü durum için hazırlandığından dolayı geniş kapsamlı değildir.
 • Milli Egemenliği yansıtan ilk siyasi belgedir.
 • Temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir.
 • 23 madde bir ek bölümden oluşur.
 • Yeni devlete işlerlik kazandırdı.
 • Laik bir anayasa değildir.
 • Kuvvet ve yetkinin kaynağı millettir.
 • Meclisin üstünde güç yoktur.
 • En önemli değişikliğini cumhuriyetin ilanı ile gördü.
 • Yeni devletin kurulduğunu belgeledi.
 • TBMM’nin meşruluğunu tanıttı.
 • Amasya Genelgesinden itibaren oluşan ruh resmi hüviyet kazandı.
 • Meclis hükümeti sistemi benimsendi.
 • Milli egemenlik ilkesi yasallaştı.
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Teşkilat-ı Esasiyenin Geç İlan Edilme Sebepleri

 • Kanun-ı Esasinin varlığı.
 • TBMM’nin kendisini tam olarak ispatlayamaması.
 • Yeni bir anayasanın kabulü yeni bir devletin oluştuğunu gösterir; ki bu da birliği zedeleyebilirdi.