Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Sebepleri ve Önemi

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Sebepleri ve Önemi

Mayıs 5, 2021 0 Yazar: inkilap

3 Mart 1924 tarihinde halifelik makamı kaldırıldı. Halifeliğin kaldırılmasının Türk tarihi açısından önemi oldukça büyüktür. Yazının devamında halifeliğin kaldırılmasının sebepleri ve önemi hakkında özet bilgiye yer verildi.

Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri

 • Halife Abdulmecit’in TBMM’nin belirlediği kurallara uymaması.
 • Halifeliğin laiklikle bağdaşmaması.
 • Halifeliğin cumhuriyet rejimi ile çelişki içinde olması
 • Halifelik makamının cumhuriyet karşıtları için sığınak haline gelmesi.
 • Halifelik makamının yapılacak inkılaplar için uygun görülmeyişi
 • İslam ülkelerinde sömürgeleri olan Avrupalı devletlerin halifeliği temsil eden Türkiye’yi kendileri için potansiyel tehdit olarak görmesi.

Halifeliğin Kaldırıldığı Gün

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.
 • Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.
 • Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunama Bakanlığının yetkilerini bünyesinde bulunduran Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılarak; yerine Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı oluşturuldu.
 • Böylece askeri yetki ile siyasi yetki birbirinden ayrılmış oldu.
Son Halife Abdülmecid Efendi

Son Halife Abdülmecid Efendi

NOT: 19 Aralık 1924’de komutanlık ile milletvekilliği birbirinden ayrıldı. Olağan üstü durumdan dolayı Kurtuluş Savaşı yıllarına komutanlardan bir kısmı aynı zamanda millet vekiliydi.

Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına karar verildi.

Açıklama: 1921 Anayasası şer’i hükümlerin yürürlüğünü TBMM’ye vermekle halifeliği yetkisiz ve sembolik duruma getirmiştir.

Halifeliğin Kaldırılmasının Önemi

 • Laikliğe geçişin en önemli aşması oldu.
 • Cumhuriyetin karakteri tam olarak belli oldu.
 • Ümmetçilik en önemli dayanağını kaybetti.
 • Ulusal egemenlik pekiştirildi.
 • İnkılap süreci hızlandı.
 • Dış ilişkilere yönelik soğukluk ortadan kalktı.