1924 Anayasası (20 Nisan 1924)

1924 Anayasası (20 Nisan 1924)

Mayıs 5, 2021 0 Yazar: inkilap

20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen 1924 Anayasası, Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında bir geçiştir. Türk İnkılabının hukuki temelleri  bu anayasa ile atıldı.

Yargı kısmen meclisin dışına alındı. Kanun-ı Esasi kesin olarak yürürlükten kalktı. İnkılaplar dönemi anayasası olduğundan dolayı, en fazla değişikliğe uğrayan anayasamızdır.

1924 Anayasasının Özellikleri

1928’de anayasadan devletin dini İslam’dır maddesi atılarak anayasa laikleşti.

1934’de kadınların seçme ve seçilme hakkı anayasaya alındı.

1937’de Atatürk ilkeleri anayasaya alındı.

1945’de anayasanın dili sadeleştirildi.

1952’de anayasanın eski dili tekrar kabul edildi.

1924 Anayasası Kapsamı

 1. Egemenlik milletindir.
 2. Devletin şekli cumhuriyettir.
 3. Devletin dini İslam, Başkenti Ankara, dili Türkçedir.
 4. Yasam, yürütme ve yargı meclise aittir.
 5. Kişi hürriyeti başkasının hürriyetinin başladığı yerde biter.
 6. Vekiller 4 yılda bir seçilir.
 7. Seçme yaşı 22; seçilme yaşı 30’dur.
 8. Cumhurbaşkanı 4 yılda bir seçilir. Tekrar seçilebilir.
 9. Seçme ve seçilme erkekler aittir.
 10.  Vatandaşlar kanun önünde eşittir.
 11. Kabine sistemi geçerlidir.
 12. Cumhuriyet sistemi değiştirilemez.