1961 Anayasası (27 Mayıs 1961) Özellikleri ve Kapsamı

1961 Anayasası (27 Mayıs 1961) Özellikleri ve Kapsamı

Mayıs 5, 2021 0 Yazar: inkilap

1961 Anayasası, 27 Mayıs 1961 askeri darbesi sonucunda hazırlandı. Yapılan darbeyi haklı gösterme eğilimindedir. Siyasi iktidarın uygulamalarına karşı olduğu için bir tepki anayasasıdır.

1961 Anayasasının Kapsamı

 1. Kuvvetler ayrılığı prensibi benimsendi.
 2. Cumhuriyet senatosu kuruldu.
 3. Nispi temsil sistemi benimsendi.
 4. Anayasa mahkemesi kuruldu.
 5. Kişisel hak ve hürriyetler genişletildi.
 6. Cumhuriyetin nitelikleri değişmez kabul edildi.
 7. Sosyal hukuk devleti anlayışı benimsendi.
 8. Yürütme sınırlandırıldı.
 9. Cumhurbaşkanlığı sembolikleştirildi.
 10. Üniversiteler, TRT, DPT ve MGK’nın durumu anayasaya alındı.
 11. Anayasa Mahkemesi, Kanun Hükmünde kararname çıkarma, Yüksek Savcılar Kurulu, Yüksek Hakimler Kurulu ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi benimsendi.
 12. Meclis 450 üyeden, cumhuriyet senatosu 150 üye-den oluştu.
 13. Vekiller 4 yılda bir; senatörler 6 yılda bir seçilecektir.
 14. Siyasi parti hakları anayasaya alındı.
1961 Anayasası (27 Mayıs 1961) Özellikleri ve Kapsamı 1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

1961 Anayasasının Özellikleri

 • 27 Mayıs 1961 askeri darbesi sonucunda hazırlandı.
 • Yapılan darbeyi haklı gösterme eğilimindedir.
 • Siyasi iktidarın uygulamalarına karşı olduğu için bir tepki anayasasıdır.