Kategori: Türk İnkılabı

Türk İnkılabı hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.

Ocak 11, 2020 0

Saltanatın Kaldırılması

Yazar: inkilap

Yeni Türk Devleti’nin siyasal yapısını sağlamlaştıracak ilk adım, Saltanatın kaldırılması olacaktı. Bu ilk adımın atılması kolay değildi. Türk Ulusu tarih…

Ekim 31, 2018 1

Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Yazar: inkilap

Bir ülkede bireylerin sağlığı ile ilgilenmek, hastalıklarla mücadele etmek ve gelecek nesillerin sağlıklı büyümeleri için önlemler almak devletin görevlerindendir. Toplumun…

Ekim 31, 2018 0

Tarım Alanındaki Gelişmeler

Yazar: inkilap

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda halkın yarıdan fazlası tarımla uğraşıyordu. Fakat zamanın modern tarım teknikleri kullanılmadan eski yöntemlerle tarım yapılıyordu. Köylüler, ağır…

Ekim 31, 2018 0

Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler

Yazar: inkilap

Cumhuriyet döneminde kalkınmanın temeli sanayiye dayanıyordu. Çünkü XIX. yüzyıldan itibaren dünya devletleri arasında ilerlemenin ölçüsü sanayi olmuştu. Kapitülasyonlar, Osmanlı’da yerli…

Ekim 31, 2018 1

Türk Kadınına Verilen Haklar

Yazar: inkilap

Atatürk, millî kültürü çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkarmayı hedef olarak göstermişti. Türk milletinin çağdaş dünyanın uygarlık düzeyine ulaştırılması için yapılan…