Kategori: Türk İnkılabı

Türk İnkılabı hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.

Mayıs 5, 2021 0

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Yazar: inkilap

Milletvekilleri arasında saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı sonucunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Halk Fırkası içinde en fazla karşı…

Mayıs 5, 2021 0

1924 Anayasası (20 Nisan 1924)

Yazar: inkilap

20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen 1924 Anayasası, Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında bir geçiştir. Türk İnkılabının hukuki…