Serbest Cumhuriyet Fırkası Kurulma Sebepleri

Serbest Cumhuriyet Fırkası Kurulma Sebepleri

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: inkilap

12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide devletçilik yerine liberal ekonomiyi savunmuştur. Mustafa Kemal tarafından, Ali Fethi Okyar’a kurdurulmuştur.

Serbest Cumhuriyet Fırkası Kurulma Sebepleri

  • 1929’da meydana gelen dünya ekonomik bunalımının Türkiye’yi de olumsuz etkilemesinden dolayı mecliste bunalımlar meydana gelmiştir. Mustafa Kemal bu bunalımın yeni bir partinin kurulması ile aşılacağına inanmaktadır.
  • Meclise demokrasinin gereği olan çok sesliliği getirmek.
  • Ülkenin çok partili hayata hazır hale geldiğinin zannedilmesi.

Mustafa Kemal arkadaşı olan Ali Fethi Okyar’a Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdurmuştur.

Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide devletçilik yerine liberal ekonomiyi savunmuştur. Parti inkılaplar ve Mustafa Kemal’e saygılıydı.

Mustafa Kemal başkanı olduğu CHP ile SCF ara-sında tarafsız olacağına dair, Ali Fethi Okyar’a söz vermiştir. Bir kaç ay sonra eski sistemi savunanların SCF’de toplanması Ali Fethi Okyar’ı kuşkulandırdığı için; Ali Fethi Okyar, 17 Kasım 1930’da SCF’yi kapattı.