Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Mayıs 5, 2021 0 Yazar: inkilap

Milletvekilleri arasında saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı sonucunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Halk Fırkası içinde en fazla karşı çıkılan konular devletçilik ve inkılapçılık oldu.

Görüş ayrılıklarının giderek artması sonucunda CHF’den ayrılan milletvekilleri ile ordudaki görevlerinden ayrılan milletvekilleri 17 Kasım 1924’de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurdular. (Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Adnan Adıvar partinin ileri gelenleridir.)

TCF devletçiliğe ve inkılapların hızlı ve köktenci olmasına karşıydı. Ekonomide liberalizmi benimsiyordu. Partinin dini inançlara saygılı olduğunu slogan haline getirmesi eski düzeni isteyenleri bu partide topladı. Şeyh Sait İsyanı sonucunda bakanlar kurulu kararıyla kapatıldı.

NOT: TCF ilk muhalefet partisidir.

NOT: Rejimin yeniliğinden dolayı bu partinin kurulması aceleciliktir.