Zararlı Cemiyetler, Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Zararlı Cemiyetler, Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Kasım 16, 2018 1 Yazar: inkilap

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklar da cemiyetler kurdular.

Bazı azınlıklar yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptılar.

Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

Mavri Mira Cemiyeti

İzmir ve Doğu Trakya’nın Yunanistan’a katmak için Rum Patrikhanesi tarafından İstanbul’da kuruldu.

Mavri Mira Cemiyeti

Mavri Mira Cemiyeti

Pontus Rum Cemiyeti

Doğu Karadeniz’de Pontus Rum Devleti kurmayı hedefleyen bu cemiyet, Türkleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri

Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmayı hedefleyen bu cemiyet, Türkleri bölgeden göç etmeye zorladı.

Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Müslümanlar da çeşitli cemiyetler kurdular. Bunlar içinde kendi emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin yanında, büyük bir devletin himayesi altına girilmesi gerektiğini savunanlar da vardı. Bu cemiyetlerin bazıları şunlardır:

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

İstanbul’da kurulan ve Damat Ferit Hükûmeti tarafından da desteklenen bu cemiyet, İngiliz mandası altına girilmesi gerektiğini savunuyordu.

Wilson Prensipleri Cemiyeti

İstanbul’da kurulan bu cemiyet, Osmanlı Devleti’nin varlığını koruyabilmesi için Amerikan mandasına girmesi gerektiğini savunuyordu.

Kürt Teali Cemiyeti

Wilson İlkelerinden esinlenerek kurulan ve İngilizler tarafından desteklenen bu cemiyet Doğu Anadolu’da ayrı bir devlet kurmak istiyordu.

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti

Ülkenin kurtuluşunun “padişah ve halifenin emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla” gerçekleşeceğini savunuyordu.