Milli Cemiyetler, Milli Mücadeleye Faydalı Cemiyetler

Milli Cemiyetler, Milli Mücadeleye Faydalı Cemiyetler

Kasım 15, 2018 0 Yazar: inkilap

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Hükûmetinin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi.

Türk halkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Bu cemiyetlerin bazıları şunlardır:

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı işgalini engellemek için kuruldu. Mavri Mira Cemiyetine karşı mücadele etti.

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri

Redd-i İlhak Cemiyeti

İzmir ve çevresinin Yunanlara verilmesini önlemek için kuruldu. Bölgedeki millî direnişi teşkilatlandırmak için Balıkesir ve Alaşehir’de kongreler düzenledi.

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

İzmir’in Yunanlar tarafından işgalini önlemek için kuruldu. Bölgenin Türk yurdu olduğunu kanıtlamak için çalışmalar yürüttü.

Kilikyalılar Cemiyeti

Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini ve Ermenilerin bölgedeki olumsuz faaliyetlerini engellemek için kuruldu.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

Ermeni ve Pontus Rumlarının bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için Trabzon’da kuruldu.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Erzurum ve diğer doğu vilayetlerinin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kuruldu.

Millî Kongre Cemiyeti

Türklerin haklı davasını basın-yayın yoluyla dünyaya duyurmak için İstanbul’da kuruldu.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Vatan savunmasında kadınlara da büyük görev düştüğü bilinciyle Sivas valisinin eşi Melek Reşit Hanım öncülüğünde Sivas’ta kuruldu. Mustafa Kemal Paşa cemiyete gönderdiği telgrafta “Vatanı müdafaa için kurulan bu cemiyetten ötürü Sivaslı hanımefendileri tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Millî Cemiyetler, gazeteler çıkarıp mitingler düzenleyerek işgallere karşı millî bilincin uyanmasında etkili oldular. Kuvâ-yı Millîye birlikleriin kurulmasına öncülük ettiler. Bu birliklerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldular. Başlangıçta kendi bölgelerini korumak için çalışan bu cemiyetler Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilerek bütün yurt için çalışmaya başladılar.,