Milletin Ordusu: Kuva-yı Milliye

Milletin Ordusu: Kuva-yı Milliye

Kasım 16, 2018 0 Yazar: inkilap

İzmir’in işgali, işgallerin geçici olmayacağını göstermiş ve Millî Mücadele açısından bir dönüm noktası olmuştur.

İşgallerin kalıcı olacağının ve artacağının anlaşılması üzerine Müdafaa- i Hukuk Cemiyetlerinin gayretleriyle askerî direniş güçleri oluşturuldu.

Kuvâ-yı Millîye adı verilen bu birlikleri daha ziyade terhis edilen Osmanlı ordusunun subay kadroları yönetiyordu. Terhis edilen askerlerin de yer aldığı bu birliklere eli silah tutan kadın-erkek bütün vatanseverler katılabiliyordu. Büyük çoğunluğunu sivil halkın oluşturduğu bu birliklerin ihtiyaçları da yine halk tarafından karşılanıyordu.

Kuvâ-yı Millîye birlikleri, düzenli ordu kurulana kadar işgalci devletlere karşı mücadele ettiler. BMM açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev aldılar.

Kuvâ-yı Millîye liderlerinden Yörük Ali Efe ve arkadaşları

Kuvâ-yı Millîye liderlerinden Yörük Ali Efe ve arkadaşları

BMM açıldıktan sonra Kuvâ-yı Millîye birlikleri birleştirilerek düzenli orduya dönüştürüldü.