Misakı Milli Kararları (28 Ocak 1920)

Misakı Milli Kararları (28 Ocak 1920)

Aralık 21, 2018 1 Yazar: inkilap
 1. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür.
 2. İşgal atındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.
 3. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.
 4. Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.
 5. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların dünya ticaretine açılmasına Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar, vereceklerdir.
 6. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.
 7. Azınlıkların hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı ile tanınacak ve sağlanacaktır.

Misakı Milli kararlarından çıkarımlar:

 • Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
 • Halkın kararına saygı duyulmuştur.
 • Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.
 • Ulusal egemenliğin önemi vurgulanmıştır.
 • Uluslararası eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır.