İstanbul’un İşgali ve Mebusan Meclisinin Dağıtılması (16 Mart 1920)

İstanbul’un İşgali ve Mebusan Meclisinin Dağıtılması (16 Mart 1920)

Aralık 21, 2018 0 Yazar: inkilap

Misakı milli kararlarının Mebusan Meclisinde kabul edilmesi İtilaf Devletlerini rahatsız etti. Başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri, Misakı milli kararlarının geri alınması için Ali Rıza Paşa Hükumetine baskı yaptılar. Bunun üzerine Ali Rıza Paşa 3 Mart 1920’de istifa etti. Bununla yetinmeyen İtilaf Devletleri 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ettiler.

Ulusal egemenliği zorla ortadan kaldırmak için Mebusan Meclisini basıp milletvekilleri ve aydınları tutukladılar.

İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgali, 1920

İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgali, 1920

İtilaf Devletleri “İşgal geçicidir, amacımız saltanat makamını güçlendirmektir. Ancak Anadolu’da isyanlar devam ederse İstanbul Türklerden alınacaktır.” ifadelerini kullanarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiri ile İstanbul’un işgalinin Türk milleti üzerinde yaratacağı tepkiyi azaltmayı diğer yandan da Türk milletine gözdağı vermeyi hedeflemişlerdi. Buna rağmen Türk milleti baskılara boyun eğmedi ve Milli Mücadele’ye desteğini artırarak bağımsızlık yolundaki azim ve kararlılığını ortaya koydu.

İstanbul’un işgali, Anadolu’da büyük tepkiyle karşılandı. Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal İstanbul’un işgaline karşı aşağıdaki tedbirleri aldı:

  • İstanbul ile haberleşme
  • İşgalin Anadolu’ya yayılmasını engellemek için Geyve-Ulukışla demir yolu tahrip
  • İstanbul’da tutuklanan Türk subaylara karşılık Anadolu’daki bazı İtilaf Devleti subayları tutuklandı.