Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

Ekim 29, 2018 0 Yazar: inkilap

TBMM Hükûmeti, I. İnönü Muharebesi’nden sonra Sovyet Rusya ile ilişkileri geliştirmek amacıyla Moskova’ya bir heyet gönderdi. Bu sırada Moskova’da bulunan Afgan heyeti ile Türk heyeti arasında 1 Mart 1921’de bir dostluk antlaşması imzalandı.

Türk Afgan Dostluk Antlaşması Maddeleri

  1. Her iki devlet birbirinin bağımsızlığını tanıyacaktır.
  2. Emperyalist devletlerin, her iki taraftan birine saldırması durumunda birlikte mücadele edilecektir.
  3. Türkiye, Afganistan’a kültürel yönden yardımda bulunacak, öğretmen ve subay gönderecektir.
Atatürk ile Afgan Kral Amanullah Han (1938)

Atatürk ile Afgan Kral Amanullah Han (1938)

Bu antlaşmadan sonra Afganistan Hükûmeti, Ankara’ya elçi göndererek TBMM Hükûmeti’nin yanında olduğunu göstermiştir. Afganistan TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlettir.