Teşkilat-ı Esasiye Kanunu [1921 Anayasası (20 Ocak 1921)]

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu [1921 Anayasası (20 Ocak 1921)]

Ekim 23, 2018 0 Yazar: inkilap

BMM açıldığı günden itibaren kendisine meşruiyet kazandırma çabası içerisindeydi.

I. İnönü Muarebesi’nin kazanılmasının getirdiği güvenle, Türkiye’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Anayasa 23 madde ve bir ek maddeden oluşuyordu.

Ulusal egemenlik ve yönetim esaslarıyla ilgili maddeler içeren bu anayasada; kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddelerde Osmanlı anayasasının (Kanun-i Esasi) hükümleri geçerli olacaktı. Bu anayasanın önemli maddeleri şunlardır:

  1. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  2. Yürütme ve yasama yetkisi BMM’nindir.
  3. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hükûmet BMM Hükûmeti adını alır.
  4. Din buyruklarının yerine getirilmesi, kanun konması, barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi esas haklar BMM’ye aittir.