Osmanlıda Azınlıkların Faaliyetleri

Osmanlıda Azınlıkların Faaliyetleri

Ekim 2, 2019 0 Yazar: inkilap

Azınlıklar, asırlarca Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında huzur içinde, zengin ve müreffeh bir hayat sürdü.

Bu durum, XIX. yüzyıldan itibaren sarsılmaya başladı. Özellikle Fransız İhtilâli’nin getirdiği özgürlükçü fikirler, azınlıklar arasında bağımsızlık düşüncesinin yayılmasını sağladı.

Ayrıca büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emellerine ulaşma noktasında politik özne olarak azınlıkları görmeye başlamaları ve misyonerlerin faaliyetleri, azınlıkların Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmelerine sebep oldu.

Bu sürecin sonucunda da azınlıkların büyük çoğunluğu bağımsızlıklarını elde etti. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecini hızlandırdı.