Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye

Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye

Kasım 10, 2018 0 Yazar: inkilap

25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Orta Asya ve Kafkasya’da birçok devlet bağımsızlığını kazandı.

Türkiye, bu süreçte bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetleri’ni tanıyan ilk ülke oldu. Bağımsızlığını kazanan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan ile Türkiye’nin ortak bir dile, ortak bir hafıza ve ortak bir kültüre sahip olması bu devletlerle olan ikili ve bölgesel ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlamıştır.

SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsız olan Türk Cumhuriyetleri

SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsız olan Türk Cumhuriyetleri

Türkiye, SSCB’nin dağılması sonrasından sonraki süreçte Orta Asya’da bağımsızlıklarını kazanan ülkelerdeki Türkler için sosyal, ekonomik ve kültürel alanda birçok çalışma yapma gereği duymuştur. İlk zamanlarda Türk Cumhuriyetleri’ne kısa vadeli yardımlar yapılmıştır. Daha sonra yapılan yardımların zaman içinde uzun dönemli projelere ve kalkınma merkezli iş birliği çalışmalarına dönüşmesi planlanmıştır. Böylece bölgede yapılacak tüm bu faaliyetleri ve dış politika önceliklerini uygulayacak, koordine edecek organizasyonlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda gerek resmî gerekse sivil kuruluşlar kurularak bu faaliyetler sürdürülmüştür.