Milli Mücadele’nin Sesi: İrade-i Milliye Gazetesi

Milli Mücadele’nin Sesi: İrade-i Milliye Gazetesi

Aralık 21, 2018 0 Yazar: inkilap

Millî Mücadele yıllarında basın etkili bir güçtü. Bu gücü işgalci devletler kendi emellerine ulaşmak için kullanıyorlardı.

Ülke menfaatlerinden ziyade kendi menfaatlerini düşünen bazı gazeteler halkı yanıltıyor, yalan haberlerle Millî Mücadele’ye verilen desteği engellemeye çalışıyorlardı.

Özellikle İstanbul ve İzmir gibi işgal altındaki şehirlerde Millî Mücadele’yi destekleyen gazete haberlerine izin verilmiyordu. Yine de baskılara boyun eğmeden Millî Mücadele’ye destek vermeye çalışan gazeteler de vardı. Bu gazeteler halkı aydınlatmak ve haklı davamızı dünyaya duyurmak için çalışıyorlardı.

Mustafa Kemal basının öneminin farkındaydı. Ülkenin durumunu ve yapılması gerekenleri halka anlatmada, halkın aynı gaye etrafında birleştirilmesinde ve harekete geçirilmesinde basından mutlaka faydalanmak gerekliydi. Daha öğrencilik yıllarında el yazısıyla gazete çıkaran Mustafa Kemal, kazandığı bu tecrübelerden Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması için de faydalandı.

Mustafa Kemal Atatürk İrade-i Millîye gazetesinin basıldığı matbaa makinasının başında

Mustafa Kemal Atatürk İrade-i Millîye gazetesinin basıldığı matbaa makinasının başında

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’nde alınan kararları halka duyurmak, içte ve dışta kamuoyu oluşturmak için bir gazete çıkarılmasını istedi.

Millî Mücadele’nin ilk yayın organı olan İrade-i Millîye gazetesi bu düşünceden doğdu.

Gazetenin ana başlığının altındaki “Amal-i Millîyenin Müdafidir” (Millî Hareketin Savunucusudur) sözü Mustafa Kemal tarafından yazdırıldı.

İrade-i Millîye gazetesinin ilk sayısı

İrade-i Millîye gazetesinin ilk sayısı

İlk sayısında “Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’ni Açış Nutku”, “Kongre Üyelerinin Yemin Metni” ve “Millete Beyanname” gibi başlıklar yer alıyordu. Mustafa Kemal Ankara’ya gittikten sonra Hâkimiyet-i Millîye adıyla yeni bir gazete çıkardı.

Hakimiyet-i Millîye gazetesi

Hakimiyet-i Millîye gazetesi

Hâkimiyet-i Millîye gazetesi Millî Mücadele’nin resmî yayın organı oldu. Ayrıca, Millî Mücadele’yi içte ve dışta savunmak, bazı çevrelerin yürüttüğü yalan haberlere karşı halka gerçekleri anlatmak için 6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı kuruldu.