Atatürk İnkılabı ve Atatürk İnkılapları İle İlgili Kavramlar

Atatürk İnkılabı ve Atatürk İnkılapları İle İlgili Kavramlar

Mart 3, 2021 0 Yazar: inkilap

Atatürk inkılabı denilince akla gelen başlıca kavramlar şunlardır: Atatürkçülük, İnkılap (devrim), Reform, Çağdaşlaşma. Atatürk inkılabının temelini oluşturan bu kavramları başlıklar halinde inceleyelim.

Atatürk İnkılabı İle İlgili Kavramlar

Atatürkçülük

Atatürkçülük; fiilen işgal altında bulunan Anadolu topraklarını düşmandan kurtararak bağımsızlığa kavuşturmayı ve bu bağımsızlığı ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yapılan reformlarla destekleyerek Türk halkını refah ve huzura kavuşturmayı amaçlar.

Yıkılmış bir imparatorluktan halkın kayıtsız şartsız egemenliğine dayalı yeni bir ulus devlet yaratmayı ve bu devletin kültürünü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkartmayı hedefler. Bunları başarabilmek için aklı, bilimi ve özgür düşünceyi kendine rehber edinen, temeli Atatürk tarafından atılmış olan düşünce sistemidir.

Cumhurbaşkanı Atatürk TBMM’de konuşma yapıyor

Cumhurbaşkanı Atatürk
TBMM’de konuşma yapıyor

İnkılap (Devrim)

İnkılap (devrim): Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine inkılap (devrim) adı verilir.

Söz gelimi mutlakıyetle yönetilen bir ülkenin yönetim biçiminin zorla değiştirilerek yerine halk egemenliğine dayalı yeni bir yönetim sistemi getirilmesi devrim olarak nitelendirilebilir.

Reform

Reform: Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine reform denir.

III. Selim Gravürü

III. Selim Gravürü

Osmanlı Devleti’nde III.Selim döneminde ordunun modernize edilmesi çalışmaları askerlik alanında yapılmış bir reformdur.

Çağdaşlaşma

Çağdaşlaşma: Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun da ötesine geçmek için yapılan çalışmalara çağdaşlaşma adı verilir.