2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’de Ekonomik Hayat

2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’de Ekonomik Hayat

Kasım 9, 2018 0 Yazar: inkilap

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarımsal alanı kalkındırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verildi. Fakat hem II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri hem de tarım reformunun uygulanmasını gerçekleştirebilecek nitelikte kadroların olmamasından ciddi bir toprak reformu yapılamadı.

II. Dünya Savaşı sona erince çiftçiyi topraklandırma konusunda çalışmalar başladı.

Mecliste yaşanan uzun tartışmaların ardından 1945’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi. Bu yasayla arazisi olmayan çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve tarıma açılan toprakların işlenip üretimin artırılması amaçlandı. 1945’ten sonra CHP, devletçi ekonomi modeli uygulamalarını yumuşattı ve serbest ekonomiye yönelik politikalar takip etmeye başladı.

II. Dünya Savaşı süresince yaşanan ekonomik sıkıntılar ve DP’nin liberalizmi savunması, CHP’nin devletçi ekonomi politikasında değişikliğe gitmesine yol açtı. Recep Peker Hükûmeti döneminde devalüasyona gidildi. 7 Eylül 1946’da Türk Lirası’nın değeri ABD doları karşısında %50 oranında düşürüldü.

2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye'de Ekonomik Hayat

2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’de Ekonomik Hayat

1 ABD doları 280 kuruş oldu. Böylece devletçi ekonomiden liberal ekonomiye doğru ilk adım atıldı. Bu devalüasyonla ithalat artırılmaya ve yerli ürünlerin ihracatı kolaylaştırılmaya çalışıldı. Fakat üretim ve dış ticarette istenen sonuç elde edilemedi.

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye’de Çalışma Hayatının Düzenlenmesi

  • 22 Haziran 1945 – Çalışma Bakanlığı kuruldu.
  • 9 Temmuz 1945 – İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü kuruldu.
  • 23 Ocak 1946 – İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.