2. Balkan Savaşı ve Sonrası

2. Balkan Savaşı ve Sonrası

Kasım 13, 2018 0 Yazar: inkilap

Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler.

Bulgaristan’ın en fazla payı alarak Ege Denizi’ne ulaşması, diğer Balkan devletlerinin özellikle de Yunanistan’ın tepkisine neden oldu. Kısa bir süre sonra Balkan devletleri kendi aralarında savaşmaya başladılar (29 Haziran 1913).

II. Balkan Savaşı diye tarihe geçen bu savaşta bir yanda Bulgaristan diğer yanda Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ vardı. Kargaşadan yararlanmak isteyen Romanya ile Edirne’yi geri almak isteyen Osmanlı Devleti de Bulgaristan’a savaş açtı.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Edirne’yi Bulgarlardan geri aldı. Tüm cephelerde zor duruma düşen Bulgaristan yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913) ile Edirne ve Kırklareli geri alındı.

II. Balkan Savaşı sonrasında Balkanlar

II. Balkan Savaşı sonrasında Balkanlar

Meriç Nehri, Osmanlı-Bulgaristan sınırı olarak kabul edildi. Bulgaristan’da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları güvence altına alındı. Yunanistan ile de Atina Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Girit adası Yunanistan’a bırakıldı ve Yunanistan’da kalan Türklerin hakları koruma altına alınmaya çalışıldı.

Bu savaşlar sonucu Balkanlardaki altı yüz yıllık Türk hakimiyeti sona erdi. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında küçük Balkan devletlerine yenilmesi devletin itibarını hem içte hem dışta önemli ölçüde azalttı. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası yaşandı.