Mayıs 5, 2021 0

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Yazar: inkilap

Milletvekilleri arasında saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı sonucunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Halk Fırkası içinde en fazla karşı…