Kategori: Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları Nelerdir?

Gittikçe şiddetlenen isyanlar Osmanlı Devletini dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı yönetici ve aydınlar çeşitli fikirler geliştirdiler. Bu…

Sarsılan Osmanlı

XV. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişen Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılmış, hem karada hem denizlerde büyük bir güce ulaşmıştı. Ancak…

İstanbul’un Fethinin Sonuçları

İstanbul’un alınmasının ardından şehirde imar faaliyetleri başlatılmıştır. İstanbul’un yıkılan surları onarılmış, şehrin çeşitli çevrelerinde cami, medrese, imaret, ham, hamam, daruşşifa…

İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453)

II. Murad’ın vefatından sonra 1451 yılında Manisa Sancakbeyi olan Şehzade Mehmed, Osmanlı tahtına ikinci kez ve kesin olarak geçmiştir. II.…

1. Dünya Savaşının Nedenleri

I. Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişmelerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı ile devletler, bir yandan “ham madde” ve “…

2. Balkan Savaşı ve Sonrası

Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler. Bulgaristan’ın en fazla payı alarak Ege Denizi’ne ulaşması, diğer Balkan devletlerinin…

1. Balkan Savaşı Öncesi ve Sonrası

Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını ele geçirmek isteyen Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya’nın teşvikiyle birleşerek Osmanlı…