Mavri Mira Cemiyeti

Zararlı Cemiyetler, Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklar da cemiyetler kurdular. Bazı azınlıklar yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptılar. Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler Mavri Mira Cemiyeti İzmir ve...

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri

Milli Cemiyetler, Milli Mücadeleye Faydalı Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Hükûmetinin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi. Türk halkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Bu cemiyetlerin bazıları şunlardır: Trakya...

Ermeni Meselesi - Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu – Ermeni Meselesi Nedir?

Asırlar boyunca Ermenilerle Müslümanlar barış ve huzur içinde bir arada yaşamışlardır. Ticaret ve sanatla uğraşan, kuyumculuk yapan Ermeniler, refah içinde bir hayat sürmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nde devlet kademelerinde önemli görevlere getirilen Ermeniler, Darphane ve Baruthane...

I. Dünya Savaşı’nda taraflar

1. Dünya Savaşının Nedenleri

I. Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişmelerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı ile devletler, bir yandan “ham madde” ve “ pazar” arayışına yönelirken diğer yandan “sömürgecilik” yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan devletler, birbirlerine...

II. Balkan Savaşı sonrasında Balkanlar

2. Balkan Savaşı ve Sonrası

Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler. Bulgaristan’ın en fazla payı alarak Ege Denizi’ne ulaşması, diğer Balkan devletlerinin özellikle de Yunanistan’ın tepkisine neden oldu. Kısa bir süre sonra Balkan devletleri kendi aralarında...

I. Balkan Savaşı öncesinde Balkanlar

1. Balkan Savaşı Öncesi ve Sonrası

Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını ele geçirmek isteyen Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya’nın teşvikiyle birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırdılar (8 Ekim 1912). I. Balkan Savaşı olarak tarihe geçen bu olay, Osmanlı...