Kategori: Türk İnkılabı

Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

Atatürk, Millî Mücadele’ye millî iradenin esas alınması ilkesiyle başlamıştı. Bu süreçte Amasya Genelgesi’nde yer alan: “Milletin varlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesi ve Erzurum Kongresi kararlarında yer alan: “Millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” ilkesiyle millî irade esas alınmıştır. Meclis’in...

Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923)

Saltanatın kaldırılmasından sonra, yeni Türkiye’nin başkentinin neresi olacağı problemi ortaya çıktı. Millî Mücadele yıllarında İstanbul hükûmetlerinin sergiledikleri tutumlar ve bunun yanı sıra TBMM’nin Ankara’da olması, yeni devletin merkezi olarak da Ankara’nın tercih edilme seçeneğini güçlendirmişti. İstanbul’un dönemin askerî koşullarında savunulması zordu....

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Millî Mücadele yıllarında hem İstanbul Hükûmeti’nin hem de Ankara’da TBMM Hükûmeti’nin olması, ülke yönetiminde ikilik oluşturmuştu. Millî Mücadele yıllarında öncelikle vatanın kurtarılması amaçlandığından, bu meselenin çözümü nihai zaferin kazanılmasından sonraya bırakılmıştı. Büyük Taarruz sonucu Anadolu’da Yunan işgali sona erdirilmiş, İtilaf Devletleri...

Türk İnkılabı Nedir?

Toplumlar her çağda bilim, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda belirli gelişmeler kaydetmişlerdir. Bu gelişmelere ayak uyduranlar çağdaş toplumlar olarak adlandırılmıştır. Gelişmelere ve çağın getirdiği değişimlere uyum sağlayamayan toplumlar çağdaşlaşmak için kendilerine ilerleme fırsatı vermeyen engellerden kurtulmaya çalışmışlardır. Devletlerin, geri kalmışlıktan kurtulmak...

İnkılap Nedir? İnkılabın Özellikleri Nelerdir?

Köken olarak inkılap, Arapça ”kalb” kelimesinden türemiştir. İnkılabın manası; değişme bir halden diğer bir hale geçiş demektir. Geniş manada inkılap: Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal askeri alanlarındaki kurumlarının devlet eliyle makul ve ölçülü metodlar kullanılarak köklü bir şekilde değiştirilerek yenileştirilmesidir....