Category: Osmanlı Devleti

Fatih Sultan Mehmed’in seferleri

İstanbul’un Fethinin Sonuçları

İstanbul’un alınmasının ardından şehirde imar faaliyetleri başlatılmıştır. İstanbul’un yıkılan surları onarılmış, şehrin çeşitli çevrelerinde cami, medrese, imaret, ham, hamam, daruşşifa gibi hayır kurumları yapılmaya başlanmıştır. Ayasofya ile birlikte başka bazı kilise ve manastırlar cami...

Fatih’in İstanbul’u Fethi (Temsilî)

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

İstanbul, Türkler tarafından farklı dönemlerde kuşatılmışsa da alınamamıştı. Bu nedenle II. Mehmed kuşatmaya başlamadan önce toplanan divanda vezirler ile fetih konusunu görüşmüştür. II. Mehmed, divanda yapılan görüşmelerde vezirlerden bazılarının muhalefet etmesine rağmen İstanbul’un fethedilmesi...

Eski İstanbul

İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453)

II. Murad’ın vefatından sonra 1451 yılında Manisa Sancakbeyi olan Şehzade Mehmed, Osmanlı tahtına ikinci kez ve kesin olarak geçmiştir. II. Mehmed, babasının dönemindeki olaylardan dolayı İstanbul’un fethedilmesi zamanının geldiğini düşünmekteydi. İstanbul, Trakya Yarımadası’nın batı...

I. Dünya Savaşı’nda taraflar

1. Dünya Savaşının Nedenleri

I. Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişmelerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı ile devletler, bir yandan “ham madde” ve “ pazar” arayışına yönelirken diğer yandan “sömürgecilik” yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan devletler, birbirlerine...

II. Balkan Savaşı sonrasında Balkanlar

2. Balkan Savaşı ve Sonrası

Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler. Bulgaristan’ın en fazla payı alarak Ege Denizi’ne ulaşması, diğer Balkan devletlerinin özellikle de Yunanistan’ın tepkisine neden oldu. Kısa bir süre sonra Balkan devletleri kendi aralarında...

I. Balkan Savaşı öncesinde Balkanlar

1. Balkan Savaşı Öncesi ve Sonrası

Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını ele geçirmek isteyen Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya’nın teşvikiyle birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırdılar (8 Ekim 1912). I. Balkan Savaşı olarak tarihe geçen bu olay, Osmanlı...