Kategori: Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal’in Eğitim ve Öğretim Hayatı

Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretim hayatını tüm hatlarıyla inceleyelim. Her Türk gencinin Mustafa Kemal’in eğitim – öğretim hayatını bilmesi gerekir. On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sınırları içindeki okullarda eğitim birliği yoktu. Merkezî denetimden uzak olan eğitim ve öğretim kurumları kendi amaçları...

Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa; Osmanlı Devleti’nin en bunalımlı döneminde, 1881’de, o zamanlar bir Osmanlı sancağı olan Selânik’te, orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mustafa’nın babası gümrük memurluğu yapan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Soyları, Anadolu’dan Rumeli’ye iskân ettirilen Kocacık Türkmenlerinden gelmektedir....

Atatürk Dönemi Dış Politikası

Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh!” düşüncesini kendisine ilke edinen Türkiye, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına kast edilmesi durumunda savaştan kaçınmayacağını yaşanan çeşitli dış politik gelişmeler de göstermiştir. Bu konuda Atatürk, komşu ve çevre ülkelerle sürekli olumlu diplomatik ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. Atatürk...

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasından sonra yeniliklere karşı olanlar ve eski İttihatçılar, siyasal yoldan ulaşmadıkları amaçlarını Mustafa Kemal’e suikast yaparak elde etmek istediler. Onlara göre yeni rejiminin varlığını sürdürmesi Mustafa Kemal’e bağlıydı. Onu öldürmekle iktidarı ele geçirebilecekleri ve ülkeyi istedikleri gibi yönetebilecekleri...

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Şehirler

Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir hayatını etkileyen şehirler elbette saymakla bitmez, ancak en önemlilerini yakından inceleyelim. Mustafa Kemal’in hayatını etkileyen başlıca şehirler: Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya. Selanik Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü ve günümüzde Yunanistan’ın sınırları içerisinde kalan Selanik, Makedonya’nın sosyal,...

Mustafa Kemal Görev Başında

1905’te “kurmay yüzbaşı” rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu emrine atandı. Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 yılına kadar Şam’da kalan Mustafa Kemal, buradan merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhının Selânik şubesine...