Category: Milli Mücadele

Mustafa Kemal Erzurum Kongresi delegeleriyle, 1919

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Erzurum Kongresi: Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’nde bahsi geçen kongrenin hazırlıklarını yapmak için Sivas’a geldi. Ancak o günlerde Erzurum’da da Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin organize ettiği bir kongre için hazırlıklar yapılıyordu. İngilizlerden destek...

Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’ni hazırladığı günlerde Rauf Bey (solda) ve Ali Fuat Paşa (sağda) ile

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

Mustafa Kemal Paşa Havza’dan Amasya’ya geçti. Amasya’da Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Refet Bey gibi isimlerle bir araya geldi. Daha önceden hazırlamış olduğu bir genelgeyi onların da görüşüne sundu ve onaylarını aldı. Erzurum’daki...

Mustafa Kemal ATATÜRK

19 Mayıs – Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (1919)

Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmadan hemen önce Suriye’deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atanmıştı. Kısa bir süre sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve Mustafa Kemal Paşa da antlaşma gereği ordusunu terhis ederek İstanbul’a...

Kuvâ-yı Millîye liderlerinden Yörük Ali Efe ve arkadaşları

Milletin Ordusu: Kuva-yı Milliye

İzmir’in işgali, işgallerin geçici olmayacağını göstermiş ve Millî Mücadele açısından bir dönüm noktası olmuştur. İşgallerin kalıcı olacağının ve artacağının anlaşılması üzerine Müdafaa- i Hukuk Cemiyetlerinin gayretleriyle askerî direniş güçleri oluşturuldu. Kuvâ-yı Millîye adı verilen...

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri

Milli Cemiyetler, Milli Mücadeleye Faydalı Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Hükûmetinin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi. Türk halkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Bu cemiyetlerin bazıları şunlardır: Trakya...

Moskova - 1921

Türkiye-Sovyetler Birliği (SSCB) İlişkileri

Türk-Sovyet ilişkilerine temel teşkil eden antlaşma, 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’dır. Bu antlaşma ile Sovyetler Birliği, TBMM’yi ve Misak-ı Millî’yi resmen tanıdığını açıklamış ve Millî Mücadele’ye destek vermişti. Kurulan iyi ilişkiler Lozan Barış...