Category: Genel

ABD Başkanı W. Wilson

Wilson İlkeleri ve Wilson İlkeleri’nin Maddeleri

1917 yılında İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa katılan ABD’nin başkanı Woodrow Wilson (Vudruv Vilsın), her iki tarafın da çıkarlarını gözettiği iddiasıyla 14 maddelik bir bildiri duyurdu. Barış sağlanırken nelerin gözetileceğinin ve barıştan sonra dünyanın yeni...

Zararlı Cemiyetler

Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Mavri Mira Cemiyeti İstanbul’da Rum Patrikhanesi’nde ve patrik vekilinin başkanlığında kurulmuştur. Görevi, çeteler kurarak Yunan Kuvvetlerinin işini kolaylaştırmaktı. Doğrudan doğruya Yunanistan Başbakanı Venizelos’tan direktif alan örgüt, Yunan hükümetinin yaptığı yardımlarla büyük bir sermayeye sahip...

Islahat Fermanı

Islahat Fermanı ( 18 Şubat 1856 )

Islahat Fermanı da tıpkı Tanzimat Fermanı gibi Sultan Abdülmecid’in saltanat yıllarında ilan edilmiştir. Bu Ferman 1854 Kırım Savaşı sırasında Rusya’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğinin alınması amacıyla ilan edilmiştir. Kırım savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne yardım...

İnkılap Nedir?

İnkılap Nedir? İnkılabın Özellikleri Nelerdir?

Köken olarak inkılap, Arapça ”kalb” kelimesinden türemiştir. İnkılabın manası; değişme bir halden diğer bir hale geçiş demektir. Geniş manada inkılap: Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal askeri alanlarındaki kurumlarının devlet eliyle makul ve ölçülü...