Category: Dünya Tarihi

Ermeni Meselesi - Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu – Ermeni Meselesi Nedir?

Asırlar boyunca Ermenilerle Müslümanlar barış ve huzur içinde bir arada yaşamışlardır. Ticaret ve sanatla uğraşan, kuyumculuk yapan Ermeniler, refah içinde bir hayat sürmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nde devlet kademelerinde önemli görevlere getirilen Ermeniler, Darphane ve Baruthane...

Bağdat’ın ABD tarafından işgal edilmesiyle ilgili gazete haberi

2. Körfez Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

II. Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak’ı İşgali: ABD, 11 Eylül 2001 yılında New York şehrinde bulunan Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırıdan sonra, İngiltere ile birlikte teröre karşı dünya çapında bir mücadele başlattığını ilan etti....

ABD tarafından bombalanan Bağdat şehri

1. Körfez Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

I. Körfez Savaşı: 1990’lı yıllarda Orta Doğu’da yaşanan en önemli olaylardan biri de Körfez Krizi ve bu krizden kaynaklanan Körfez Savaşı’ydı. Körfez Savaşı’nın çıkmasındaki temel neden Irak’ın komşusu Kuveyt’i işgal etmesiydi. 1980-1988 arasında komşusu...

Recep Tayyip Erdoğan Davos toplantısında

Siyonizm Sorunu ve Filistin

II. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra İngiltere’nin denetiminde olan Filistin topraklarına Avrupa’dan büyük oranda Yahudi göçü gerçekleşti. 1946’ya gelindiğinde Filistin’deki Yahudi nüfusu tahminen 250.000 kişiydi. 1948- 1951 yılları arasında, Avrupa’daki Yahudi mültecilerin üçte ikisinden fazlasını...

Yugoslavya’nın dağılmasının ardından ortaya çıkan devletler

Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler

Bosna Savaşı, 1 Mart 1992’den 14 Aralık 1995’e kadar sürmüş olan bir savaştır. Bosna Savaşı, 1945’te Balkanlarda kurulan Yugoslavya Cumhuriyeti’nin dağılmasının ardından çıkmıştır. Yugoslavya Devleti; Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Slovenya, Makedonya ve Karadağ Cumhuriyetlerinden...

SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsız olan Türk Cumhuriyetleri

Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye

25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Orta Asya ve Kafkasya’da birçok devlet bağımsızlığını kazandı. Türkiye, bu süreçte bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetleri’ni tanıyan ilk ülke oldu. Bağımsızlığını kazanan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan,...