Kategori: Cemiyetler

Zararlı Cemiyetler, Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklar da cemiyetler kurdular. Bazı azınlıklar yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptılar. Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler Mavri Mira Cemiyeti İzmir ve Doğu Trakya’nın Yunanistan’a katmak için Rum Patrikhanesi...

Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluşu

I. Dünya Savaşı sonrasında barışı korumak ve sürdürmek amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuş fakat Cemiyet büyük devletlerin etkisi altında kalarak tarafsızlığını koruyamamış, devletler arasındaki sorunları çözmede yetersiz kalmış ve II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına engel olamamıştı. Savaş sırasında ABD ve İngiltere, 14 Ağustos...

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi (1932)

ABD Başkanı Wilson’un I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması kararı, Paris Barış Konferansı’nda alındı. Milletler Cemiyeti, 10 Ocak 1920’de Cenevre’de kuruldu. Fakat Cemiyet kısa bir süre sonra kuruluş amacından uzaklaştı. Milletler arası barışın korunması...