Fatih’in İstanbul’u Fethi (Temsilî)

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

İstanbul, Türkler tarafından farklı dönemlerde kuşatılmışsa da alınamamıştı. Bu nedenle II. Mehmed kuşatmaya başlamadan önce toplanan divanda vezirler ile fetih konusunu görüşmüştür. II. Mehmed, divanda yapılan görüşmelerde vezirlerden bazılarının muhalefet etmesine rağmen İstanbul’un fethedilmesi...

Eski İstanbul

İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453)

II. Murad’ın vefatından sonra 1451 yılında Manisa Sancakbeyi olan Şehzade Mehmed, Osmanlı tahtına ikinci kez ve kesin olarak geçmiştir. II. Mehmed, babasının dönemindeki olaylardan dolayı İstanbul’un fethedilmesi zamanının geldiğini düşünmekteydi. İstanbul, Trakya Yarımadası’nın batı...

Mustafa Kemal Erzurum Kongresi delegeleriyle, 1919

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Erzurum Kongresi: Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’nde bahsi geçen kongrenin hazırlıklarını yapmak için Sivas’a geldi. Ancak o günlerde Erzurum’da da Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin organize ettiği bir kongre için hazırlıklar yapılıyordu. İngilizlerden destek...

Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’ni hazırladığı günlerde Rauf Bey (solda) ve Ali Fuat Paşa (sağda) ile

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

Mustafa Kemal Paşa Havza’dan Amasya’ya geçti. Amasya’da Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Refet Bey gibi isimlerle bir araya geldi. Daha önceden hazırlamış olduğu bir genelgeyi onların da görüşüne sundu ve onaylarını aldı. Erzurum’daki...

Mustafa Kemal ATATÜRK

19 Mayıs – Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (1919)

Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmadan hemen önce Suriye’deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atanmıştı. Kısa bir süre sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve Mustafa Kemal Paşa da antlaşma gereği ordusunu terhis ederek İstanbul’a...

Kuvâ-yı Millîye liderlerinden Yörük Ali Efe ve arkadaşları

Milletin Ordusu: Kuva-yı Milliye

İzmir’in işgali, işgallerin geçici olmayacağını göstermiş ve Millî Mücadele açısından bir dönüm noktası olmuştur. İşgallerin kalıcı olacağının ve artacağının anlaşılması üzerine Müdafaa- i Hukuk Cemiyetlerinin gayretleriyle askerî direniş güçleri oluşturuldu. Kuvâ-yı Millîye adı verilen...